Artikkel

Digital deltakelse vs. digital kompetanse

Å kunne laste ned en app og å kunne skru på en datamaskin viser digital deltakelse. Men er du digitalt kompetent?

Artikkel

Bygge karriere med sosiale medier

Lær hvordan du kan bruke sosiale medier for å søke jobb eller bygge karriere.

Artikkel

Hva betyr livslang læring?

Livslang læring vil si at du aldri blir ferdig utlært, selv når du er ferdig med utdanningen din.
Artikkel

Valg og omvalg - det finnes muligheter

Valgene du tar nå vil påvirke framtiden din. Men du vil også kunne ta nye valg senere.

Artikkel

Universitet og høgskole

Hvordan kommer du inn på universitet og høgskole, og hvilke valgmuligheter har du?