Artikkel:

Hva betyr livslang læring?

Du blir aldri ferdig utlært, selv når du er ferdig med utdanningen din. Det kalles livslang læring.

Før var det vanlig å lære seg ett yrke, for så å jobbe med det resten av livet.

­­­­­­

Nå er det vanlig å få kurs og utdanningsmuligheter gjennom jobben, slik at du lærer noe nytt hele tiden mens du er i arbeid. At vi lærer gjennom hele livet kalles for livslang læring. Grunnen er blant annet at teknologien og samfunnet endrer seg så fort at vi er nødt til å lære oss ting også underveis for å kunne gjøre en god jobb. 

Tvungen læring

Du kan bli tvunget til å lære deg noe nytt. For eksempel kan de som jobber i oljenæringen måtte gå på skole igjen etterhvert som det blir færre jobber i olja. De kan for eksempel ta ett år lærerutdanning slik at de kan bli realfagslærere. Eller ta andre mindre kurs for å kunne brukes til andre typer jobber. 
 
Det kommer stadig ny forskning. I for eksempel medisin bringer forskningen med seg ny teknologi og nye arbeidsmetoder. Når yrket ditt endrer seg må du oppdatere deg faglig for å henge med.

Selvvalgt læring

Det er også vanligere å skifte jobb nå enn før. Enten ved at du skifter bedrift eller organisasjon som du jobber for, eller at du bytter til en helt annen jobb. Du kan få opptil flere sjanser til å endre yrket ditt i løpet av livet.

Diskuter i klassen

Har du eksempler på noen du kjenner som har skiftet jobb og yrke? Eller som ble nødt til eller selv valgte å studere videre etter at de egentlig var ferdig med utdanningen sin? Synes du det er positivt eller negativt å lære gjennom hele livet? Del det med resten av klassen!

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg."