Artikkel:

Universitet og høgskole

thinkstockphotos-450745979.jpg

Tre studenter i  gruppearbeid

Hvordan kommer du inn på universitet og høgskole, og hvilke valgmuligheter har du? 

På universitet og høgskoler kan du velge mellom mange studietilbud, såkalte  studieprogram. Det finnes alt fra kortere kurs til bachelor-, master- og doktorgradsstudier. Noen av utdanningene er rettet mot et bestemt yrke, som for eksempel legejuristingeniør og lærer. Andre utdanninger er mer generelle og gir deg ikke ett bestemt yrke. Filosofisosiologihistorie og statsvitenskap er eksempler på dette. 

Før du bestemmer deg for hva du skal studere er det viktig å undersøke hvilke jobbmuligheter de ulike utdanningene gir deg.

Det er blant annet lurt å finne ut om utdanningen faktisk vil gi deg en jobb når du er ferdig.
 

Generell studiekompetanse

For å komme inn på de ulike studiene må du vanligvis ha generell studiekompetanse. Det kan du få ved å bestå disse utdanningsprogrammene:

Spesiell studiekompetanse

Noen studier har spesielle opptakskrav. Det kan for eksempel hende at du må ha bestemte  realfag fra videregående opplæring, relevant arbeidserfaring eller at du må forberede noe til en opptaksprøve.

Hvis du vet hva du vil bli bør du sjekke opptakskravene til studiet, siden programfagene du tar på videregående er med på å avgjøre om du kommer inn.

Høyere utdanning uten studiekompetanse: 

Både påbygging til generell studiekompetanse, y-veien, regelen om realkompetanse og 23/5-regelen er andre måter å komme inn på universitet og høgskole.

Eksempel på spesiell studiekompetanse: 

Hvis du vil bli faglærer i kroppsøving og idrett, kreves det at du har tatt noen spesielle fag som kalles for "LÆRER". Det betyr blant annet at du må få minst 3 i matte og norsk, og minst 35 skolepoeng.

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg."