Bilete

Hvordan kommer du inn på universitet og høgskole, og hvilke valgmuligheter har du? 

På universitet og høgskoler kan du velge mellom mange studietilbud, såkalte studieprogram. Det finnes alt fra kortere kurs til bachelor-, master- og doktorgradsstudier. Noen av utdanningene er rettet mot et bestemt yrke, som for eksempel legejuristingeniør og lærer. Andre utdanninger er mer generelle og gir deg ikke ett bestemt yrke. Filosofisosiologihistorie og statsvitenskap er eksempler på dette. 

Før du bestemmer deg for hva du skal studere er det viktig å undersøke hvilke jobbmuligheter de ulike utdanningene gir deg.
 

Generell studiekompetanse

For å komme inn på de ulike studiene må du vanligvis ha generell studiekompetanse. Det kan du få ved å bestå disse utdanningsprogrammene:


Spesiell studiekompetanse


Noen studier har spesielle opptakskrav. Det kan for eksempel hende at du må ha bestemte realfag fra videregående opplæring, relevant arbeidserfaring eller at du må forberede noe til en opptaksprøve.

Hvis du vet hva du vil bli bør du sjekke opptakskravene til studiet, siden programfagene du tar på videregående er med på å avgjøre om du kommer inn.

Høyere utdanning uten studiekompetanse

Både påbygging til generell studiekompetanse, y-veien, regelen om realkompetanse og 23/5-regelener andre måter å komme inn på universitet og høgskole.

Eksempel på spesiell studiekompetanse

Hvis du vil bli faglærer i kroppsøving og idrett, kreves det at du har tatt noen spesielle fag som kalles for "LÆRER". Det betyr blant annet at du må få minst 3 i matte og norsk, og minst 35 skolepoeng.

Andre nyttige lenker

Oppgaver

Oppgave

Gjett hvilket yrke

Fyll inn riktig yrke i de tomme feltene.
Oppgave

Lær om høyere utdanning

Lurer du på hvordan det er å studere? Her kan du kanskje få noen svar.
Oppgave

Quiz: Hva vet du om høyere utdanning?

Test dine kunnskaper om høyere utdanning.
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg. "