Artikkel:

Videregående opplæring

Hva kan du velge mellom når du begynner på videregående? Her får du en oversikt.

Videregående skiller seg fra ungdomsskolen ved at du i større grad kan velge hva du vil lære. Du har 15 valgmuligheter. Disse valgmulighetene kalles for utdanningsprogramFem av utdanningsprogrammene er studieforberedende. Det vil si at du kan begynne på universitet og høgskole med én gang du er ferdig. Ti av dem er yrkesfaglige. Disse har mer fokus på praktiske fag.

Studieforberedende utdanningsprogram

De studieforberedende utdanningsprogrammene tar tre år og gir deg  studiekompetanse. Studiekompetansen gir deg retten til å studere videre på universitet og høgskoler. Du kan velge mellom fem studieforberedende utdanningsprogram:

Yrkesfaglig utdanningsprogram

Dersom du velger yrkesfaglig opplæring kan du begynne i arbeidslivet etter tre til fem år på skolen. De ti yrkesfaglige programmene du kan velge mellom er:

Yrkesfaglig utdanningsprogram fører fram til et yrke og gir deg  yrkeskompetanse. Det finnes forskjellige yrkeskompetanser. Hvis du tar utdanning i et av de tradisjonelle håndverksfagene, får du som regel svennebrev. Eksempler på slike fag er kostymesyerfaget, treskjærer og urmaker.

De fleste andre fagene gir deg fagbrev. Eksempler på slike fag er betongfagarbeider, helsefagarbeider og elektriker

Noen yrkesfaglige utdanningsprogram gir deg verken svenne- eller fagbrev. Disse har ikke opplæring i bedrift. De gir deg likevel yrkeskompetanse, slik at du kan begynne å jobbe etter fullført utdanning. Eksempler på dette er agronom, fotterapeut og gartner

Yrkesfag

All rights reserved.
Tjen mer med fagbrev: 
  • Stort sett tjener du mer når du har fagbrev enn hvis du ikke har det.
  • Det blir stadig større krav til utdanning i samfunnet.
Om filmene: 

 

Oppgaver

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg."