Artikkel:

Digitale karriereferdigheter

Lær hva du bør kunne for å lykkes med å bygge din karriere på nett.

En ekspert på karriereferdigheter har laget en oversikt over digitale karriereferdigheter. Disse kaller han for "The seven Cs of digital career literacy": Changing, collecting, critiquing, connecting, communicating, creating og curating. 

Digitale karriereferdigheter: Syv punkter

 • Changing (endre): Det er viktig at du klarer å tilpasse deg et arbeidsliv som endrer seg i takt med teknologien, og at du lærer deg å bruke ny teknologi som hjelper deg med å bygge karriere. 
   
 • Collecting (samle): Du må kunne lete opp og hente ut informasjon om karriere. Du må også klare å finne ressurser du kan bruke for å bygge karrieren din. 
   
 • Critiquing (kritisere): Informasjonen og ressursene du finner må du dessuten kunne vurdere kritisk. Er de egentlig nyttige for å bygge karriere på nett? Forskjellige bransjer kan for eksempel bruke forskjellige sosiale medier.

Se artikkelen Bygge karriere med sosiale medier
 

 • Connecting (tilkoble): I tillegg til å finne ressursene som er nyttige for deg, bør du kunne utnytte nettet til å knytte kontakter og bygge nettverk, slik at de kan hjelpe deg med å bygge karriere. 
   
 • Communicating (kommunisere): Beskriver muligheten til å samhandle effektivt på en rekke forskjellige plattformer, og forstå "nettiketten", altså hvordan man oppfører seg på nettstedet, og utnytte dette i karrierebygging.
   
 • Creating (opprette): For å lage deg en karriere på nett, bør du kunne lage elektronisk innhold som viser hvem du er, hva du interesserer deg for og din karrierehistorie. Dette kan være en LinkedIn-profil, en blogg, en YouTube-kanal, en egen hjemmeside eller lignende. 
   
 • Curating (kuratering): Det siste punktet går ut på evnen du har til å reflektere over og utvikle ditt digitale fotavtrykk og ditt nettverk på internett, som en del av din karrierebygging. 

Se oppgaven Dine digitale spor

Diskuter i par: Hvilke digitale karriereferdigheter har du allerede? Hvilke kan du bli bedre på?

Digitale ferdigheter: 

Digitale karriereferdigheter må ikke forveksles med digitale ferdigheter. I artikkelen Digital deltakelse vs. digital kompetanse kan du lære mer om digitale ferdigheter.

Les mer: 

I artikkelen Bygge karriere med sosiale medier ser du eksempler på hvordan du kan bygge karriere på nett.