Oppgave:

De fire kjennetegnene ved digitale medier