Artikkel:

Realfag

Realfag er en fellesbetegnelse for naturvitenskap og matematikk.

Det du kjenner som naturfag kalles for realfag i videregående opplæring, og du kan sannsynligvis en hel masse allerede. 

Hva er realfag?

Realfag er naturvitenskapelige fag som fysikk, kjemi, biologi, geologi, astronomi og matematikk. I videregående opplæring regnes også informasjonsteknologi (IT), teknologi og forskningslære som realfag. 

Når du lærer om bergarter og havstrømmer lærer du geologi. Kroppen vår, naturen og dyr er biologi. Labøvelser er kjemi. Gravitasjon er fysikk. Realfag er læren om alt fra cellene i kroppen til universets mysterier.

Time 1 - Hva er realfag?

All rights reserved.

Realfag i videregående

Realfag er et programområde i studiespesialiserende utdanningsprogram i den videregående opplæringen. På Vg2 kan du velge programområdet realfag

Spesiell studiekompetanse

Når du har tatt studiespesialiserende utdanningsprogram får du generell studiekompetanse. Har du valgt programområdet realfag kan du få spesiell studiekompetanse. Noen studier krever dette, som for eksempel medisin. Det varierer hvilke fag du må ha for å komme inn på ulike studier med spesielle opptakskrav.

Bruk Karakterkalkulatoren og Studievelgeren for å se hvilke karakterer og fagkombinasjoner du må ha for å komme inn på ditt drømmestudie.

Bestill læringsopplegg: