Bilete

Blir arbeidslivet mer likestilt etter hvert?

Diskuter i klassen: 

 • Tror dere at det nå er flere menn som velger yrker med mest kvinner i, og flere kvinner som velger yrker med flere menn i enn før?

Fortsatt ikke likt

Når gutter og jenter har like muligheter til å velge hvilken utdanning de vil ut fra interesser og evner, burde ikke det føre til at det ble halvparten menn og halvparten kvinner i alle yrker? Men slik er det ikke. Med unntak som medisin og psykologi, hvor det nå jobber flere kvinner enn menn, er kjønnsfordelingen omtrent lik som for 20–30 år siden.

Diskuter i klassen: 

 • Hvorfor velger norske gutter fortsatt yrker hvor det er flest menn, og jenter yrker hvor det er flest kvinner, når Norge er beskrevet som et av de mest likestilte landene i verden?

Sjekk forskjellene

Ved å klikke på "Alder" på utdanning.no/likestilling kan du se om det er store forskjeller i hvor likestilt yrker er for personer som er yngre enn 40 år og de som er eldre enn 40 år. Hvis "Alle" er valgt, vises andel menn og kvinner uansett alder. 

Bilete

For å sjekke om et yrke holder på å få jevnere fordeling av kvinner og menn, klikker du først på ”Over 40”, så på ”Under 40” og sammenligner tallene. Dersom prosenten av kvinner er større i et yrke når du har trykket ”Under 40” enn med ”Over 40”, betyr det at det er flere kvinner i yrket i dag enn det var tidligere. På den måten kan dere også sjekke hvilke yrker som holder på å få flere menn.

Sammenlign selv

Klikk på yrkene og sammenlign hvor likestilt de er for ansatte over alle med yrket, de over 40 år og de under 40 år:

 • Gull- / sølvsmed / gravør (interesse håndverk)
 • Tannlege (interesse: helse)
 • Optiker
 • Veterinær (interesse: dyr)
 • Butikksjef (interesse: service)

Jenter inn i mannsdominerte yrker

I noen yrker er det store endringer i andelen av kvinner og menn. Det er gjerne yrker som krever lang utdanning. Jenter får gjennomsnittlig bedre karakterer enn gutter i nesten alle fag på videregående. I noen yrker som krever gode karakterer og som har lang og krevende utdanning, er det mange flere jenter enn gutter som kommer inn.

Diskuter i klassen:

 • Hvilke endringer vil skje når det kommer mange kvinner inn i yrker som før var dominert av menn?

Lege og sykepleier

Her er tre utsnitt fra utdanning.no/likestilling som viser andelen menn og kvinner som er lege eller sykepleier.

Bilete

Øverst leger og sykepleiere som er over 40 år gamle, i midten leger og sykepleiere som er under 40 år gamle, og nederst alle leger og sykepleiere, uansett alder. 

 

Diskuter: 

 • Hva sier disse tallene om sykepleieryrket?
 • Hva sier disse tallene om legeyrket?
Likestillingsparadokset
 • Et paradoks er noe som tilsynelatende er umulig eller selvmotsigende, men som kan vise seg å faktisk være sant likevel.
 • Eller et paradoks kan være noe som virker helt ulogisk, men likevel inneholder et snev av sannhet.
 • I Norge snakker vi ofte om "likestillingsparadokset". 

Oppgaver

Oppgave

Ditt drømmeyrke

Velg ditt drømmeyrke. Finn ut hvor mye utdanning du må ha, og hvor mye du tjener i yrket.
Oppgave

Hvorfor er arbeidslivet så kjønnsdelt?

En vanlig forklaring er at gutter og jenter interesserer seg for forskjellige ting.
Oppgave

Kjønn og arbeidsliv

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt svært kjønnsdelt. Hvorfor er det sånn?
Oppgave

Likestilling og yrkesvalg

Filmer og oppgaver til kjønn og yrkesvalg.
Oppgave

Quiz: Likestilling og arbeidsliv

Hva vet du om likestilling i det norske arbeidslivet?
Oppgave

Statistikk: Kjønnsfordeling i yrker

Oppgaver til statistikken som viser kjønnsfordelingen i ulike yrker.
Oppgave

Velger du tradisjonelt?

Bruk likestillingsstatistikk til å se om du velger tradisjonelt.
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg. "