Bilete

De nordiske landene er blant verdens aller mest likestilte land. Men i valg av utdanning og yrke er det svært store forskjeller mellom kvinner og menn.

Bare åtte prosent av norske sykepleiere er menn. Dette viser at selv om flere kvinner enn menn tar høyere utdanning nå, er mye fortsatt som før.

Se likestillingsstatistikken på utdanning.no

 

Velger tradisjonelt

Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Det vil si at det i mange yrker er enten mange menn eller mange kvinner som er ansatt. Gutter og jenter tenker fremdeles tradisjonelt når de skal velge utdanning og yrke.

Utdanning.no hadde i 2015 en undersøkelse om unges utdannings- og yrkesvalg. Denne viser at jenter ønsker seg utdanning som gir jobb innen helse, omsorg, skole og barnehage, mens gutter ønsker utdanning som gir jobb innen data og IT, mekanikk, teknikk og elektronikk.

Bilete
Her ser du et eksempel på et typisk kvinnedominert yrke, sykepleier. I 2015 var 92 % av norske sykepleiere kvinner, mens 8 % var menn. 

 

Kvinner til mannsyrker

Likevel viser endringer i arbeidsmarkedet at flere kvinner søker seg til yrker hvor det jobber flest menn. Det er derimot få menn som velger yrker hvor det jobber flest kvinner. Og selv om det blir stadig flere kvinnelige sjefer, er kun en fjerdedel av toppsjefene i Norge kvinner.

 

Store lønnsforskjeller

En annen utfordring er at det er store forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder lønn. I 2014 tjente menn i snitt 167 700 kroner i året mer enn kvinner. Dette betyr at inntekten til kvinner er 14 prosent lavere enn menns inntekt. Noe av dette kan forklares med at flere kvinner enn menn jobber deltid. Det vil si at de jobber færre timer per uke enn det som er vanlig.

Se lønnsstatistikken til lege på utdanning.no. Se under det hvite feltet. Hak av Vis tall for menn og kvinnerSer du forskjellen?

 

Mange jobber deltid

For likestillingsforskjellen er størst når det kommer til deltidsarbeid. 35 prosent av norske kvinner jobber deltid, mens kun 14 prosent av norske menn gjør det. Hvis du jobber deltid kan det gjøre det vanskeligere for deg å få en spennende jobb, god lønn og god råd den dagen du skal pensjonere deg. Samtidig synes noen at det er bedre å jobbe deltid for å få bedre tid til for eksempel studier eller barn.

 

Kvinnedominans

Etter at flere kvinner begynte å ta utdanning på universitet og høyskole, har lønnen til kvinner og menn blitt mer lik. Men i kommuner der kvinner tjener mye, tjener menn ofte enda mer. Det vil si at det fortsatt er stor forskjell i lønnen til kvinner og menn.

Oppgaver

Oppgave

Ditt drømmeyrke

Velg ditt drømmeyrke. Finn ut hvor mye utdanning du må ha, og hvor mye du tjener i yrket.
Oppgave

Hvorfor er arbeidslivet så kjønnsdelt?

En vanlig forklaring er at gutter og jenter interesserer seg for forskjellige ting.
Oppgave

Kjønn og arbeidsliv

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt svært kjønnsdelt. Hvorfor er det sånn?
Oppgave

Likestilling og yrkesvalg

Filmer og oppgaver til kjønn og yrkesvalg.
Oppgave

Quiz: Likestilling og arbeidsliv

Hva vet du om likestilling i det norske arbeidslivet?
Oppgave

Statistikk: Kjønnsfordeling i yrker

Oppgaver til statistikken som viser kjønnsfordelingen i ulike yrker.
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg. "