Bilete

Karakterene dine kan avgjøre om du kommer inn på det ønskede studiet på universitet eller høgskole.

Mange populære studier har et fast antall plasser. Hvis det er flere søkere enn ledige plasser, vil de med best karakterer få studieplass. Da er det skole- og konkurransepoengene dine som avgjør om du kommer inn.

Skolepoeng

Skolepoengene dine regnes ut fra karaktergjennomsnittet ditt fra videregående opplæring, i tillegg til for eksempel realfagspoeng og språkpoeng.

Selv om du enda ikke har begynt på videregående opplæring, har vi noen verktøy som kan gi deg en pekepinn på hvilke karakterer du må ha for å komme inn på utdanningen du ønsker å ta etter videregående:

  • Karakterkalkulatoren hjelper deg til å regne ut poengene dine ut i fra hvilke fag du velger på videregående.
  • Studievelgeren hjelper deg deretter til å sjekke hvilke studier du kan komme inn på, og hvilke fag du trenger å ta på videregående for å kunne søke på studiet du ønsker å ta.

Konkurransepoeng

Hvis du er eldre enn 21 år eller har endret på vitnemålet ditt etter at du ble ferdig på videregående, for eksempel ved å ta ekstra fag, søker du også med konkurransepoeng. 

Les mer om dette her.

Nyttig informasjon
Om studiepoeng

Studiepoeng er ikke det samme som skolepoeng. 

  • Studiepoeng er poengene du får ved å ta utdanning på universitet og høgskole. For eksempel gir ett år med studier på fulltid i høyere utdanning 60 studiepoeng.
  • Skolepoeng er poengene du får ved å gå på videregående skole.

Oppgaver

Oppgave

Folkehøgskole - noe for meg?

Finn ut om folkehøgskole passer for deg.
Oppgave

Hva kan du komme inn på?

Med Karakterkalkulatoren kan du se hva du kan komme inn på av høyere utdanning.
Oppgave

Hvordan er det å ikke ha jobb?

Prøv å se for deg at du er 20 år og uten jobb. Hvordan er det?
Oppgave

Lær om høyere utdanning

Lurer du på hvordan det er å studere? Her kan du kanskje få noen svar.
Oppgave

Quiz: Andre veier til høyere utdanning

Test deg selv i om du har forstått hvilke veier som finnes til høyere utdanning.
Oppgave

Quiz: Hva vet du om høyere utdanning?

Test dine kunnskaper om høyere utdanning.
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg. "