Artikkel:

Hvor viktig er karakterene dine på videregående?

Karakterene dine kan avgjøre om du kommer inn på det ønskede studiet på universitet eller høgskole.

Mange populære studier har et fast antall plasser. Hvis det er flere søkere enn ledige plasser, vil de med best karakterer få studieplass. Da er det skole- og konkurransepoengene dine som avgjør om du kommer inn.

Skolepoeng

Skolepoengene dine regnes ut fra karaktergjennomsnittet ditt fra videregående opplæring, i tillegg til for eksempel realfagspoeng og språkpoeng.

Selv om du enda ikke har begynt på videregående opplæring, har vi noen verktøy som kan gi deg en pekepinn på hvilke karakterer du må ha for å komme inn på utdanningen du ønsker å ta etter videregående:

  • Karakterkalkulatoren hjelper deg til å regne ut poengene dine ut i fra hvilke fag du velger på videregående.
  • Studievelgeren hjelper deg deretter til å sjekke hvilke studier du kan komme inn på, og hvilke fag du trenger å ta på videregående for å kunne søke på studiet du ønsker å ta.

Konkurransepoeng

Hvis du er eldre enn 21 år eller har endret på vitnemålet ditt etter at du ble ferdig på videregående, for eksempel ved å ta ekstra fag, søker du også med konkurransepoeng. 

Les mer om dette her.

Andre nyttige lenker: 
Studiepoeng: 

Studiepoeng er ikke det samme som skolepoeng. Studiepoeng er poengene du får ved å ta utdanning på universitet og høgskole. For eksempel gir ett år med studier på fulltid i høyere utdanning 60 studiepoeng. Skolepoeng er poengene du får ved å gå på videregående skole.