Artikkel:

CV - eksempel og mal

ikt-servicemedarbeider.jpg

Ung IKT-servicemedarbeider jobber på PC.

Skriv din egen CV ut i fra malen, og bruk eksempelet som inspirasjon.

Under er en CV-mal og et CV-eksempel. Trykk på dem slik at de lastes ned til PC-en din. Nå kan du skrive CV-en din. Slett og legg til rader og tekst ved å trykke (copy+paste) slik at CV-en blir akkurat slik du vil ha den.