Oppgave:

Hva vet du om dine rettigheter og plikter på jobben?