Artikkel:

Slik søker du på videregående skoler

elev_soknad_3.jpg

Gutt sitter foran pc-en sin.

Søknadsfristen er vanligvis 1. mars, men noen må søke innen 1. februar. Start i god tid med å finne ut hva som gjelder for deg.

Søknadsfrister

Søknadsfristen er 1. mars for de fleste. Dette kalles for ordinært inntak. 

Noen har også søknadsfrist 1. februar. Dette gjelder blant annet for søkere som har rett til spesialundervisning, opplæring i og på tegnspråk eller søkere som nylig har kommet til Norge.

Hvilke skoler kan du søke på?

Du søker på tre utdanningsprogrammer og skoler i fylket du bor i. Det er viktig at du plasserer utdanningsprogrammet og skolen du har mest lyst til å gå på øverst. Du er garantert å få plass på én av de tre. I mange fylker er også postnummeret ditt med på å avgjøre hvilke skoler du kommer inn på. Grunnen er at en ønsker at de fleste elvene skal ha muligheten til å gå på skolen de bor nærmest. 

Du har også mulighet til å søke på:

Se oversikt over videregående utdanning i Norge

Hvordan søker du?

Du søker på videregående skole gjennom vigo.no. Når du søker må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett. Noen fylker tillater at du søker på papir.

Vilbli.no har en oversikt over hvordan du søker på vigo.no. 

Når du har logget inn på vigo.no, må du lese instruksene nøye. Det er viktig ta du sjekker at du har fylt inn all informasjon helt riktig. Sjekk heller en gang for mye enn en gang for lite.

Friskoler

Friskoler er private videregående skoler med rett til statstilskudd, og de er godkjent etter friskoleloven. 

Les mer om friskoler på vilbli.no 

Se oversikt over friskoler på vilbli.no

Private skoler

Det finnes også private skoler som ikke er godkjent etter friskolelova, og som dermed ikke har rett til statstilskudd. Der må elevene gå opp som privatister. Det er ofte kostbart å være elev ved slike skoler. 

Vilbli.no viser bare informasjon om friskoler som er godkjent etter friskoleloven. 

Hvis du ønsker å gå vgs. i et annet fylke: 

Hvis du ønsker å ta et utdanningsprogram som ikke finnes i fylket du bor i, er det mulig at fylket ditt kan kjøpe skoleplass i et annet fylke. Dette skjer kun i spesielle tilfeller. I så fall må du ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for å få mer informasjon.