Bilete

Flere menn enn kvinner er sjefer. I denne artikkelen kan du lese flere teorier som prøver å forklare hvorfor det er slik.

Gutter og jenter har samme rettigheter til å velge utdanning. Likevel velger vi gjerne veldig ulikt. Kjønn har mye å si for fordelingen av makt i samfunnet vårt, selv om vi egentlig har like muligheter til å være med å bestemme. De fleste ledende stillinger i samfunnet vårt er besatt av menn. 

Diskuter i klassen:

 • Hvordan påvirker dette samfunnet vårt?
 • Er det problematisk at menn bestemmer mest, eller har det ikke så mye å si?
 • Hva har det å si for samfunnet at lederne i de tre regjeringspartiene er kvinner?

Kvinner holdes igjen

Én teori om hvorfor flere menn er ledere, er glasstak-teorien. Teorien går ut på at det finnes usynlige hindere som stopper kvinner fra å bli toppledere. Noen mener dette glasstaket ikke finnes, mens andre er uenige, dette eksempelvis innen akademia.

I 1882 fikk norske kvinner lov til å studere ved universitetet. I 2015 var fortsatt bare 27 prosent av norske professorer i akademia kvinner.

Diskuter i klassen:

 • Tror dere teorien om glasstak stemmer? Hvorfor/hvorfor ikke?

Har menn sterkere konkurranseinstinkt?

En annen måte å forklare at flere menn enn kvinner blir ledere er biologiske forskjeller. Å klatre til en lederjobb kan ofte kreve konkurranseinstinkt. Det mannlige kjønnshormonet testosteron bidrar til konkurranseinstinkt og aggressivitet, og et sterkere ønske om å kjempe seg til topps. 
 

Det første eksperimentet handler om å finne ut hvor mye folk stoler på hverandre. Tillit er avgjørende for å kunne jobbe sammen, og gjøre avtaler med hverande. 

I det andre eksperimentet undersøker forskerne om det er forskjell på jenters og gutters vilje til å ta risiko, og konkurrere. Her viste eksperimentet at det var svært store forskjeller mellom gutter og jenter. 

 • Diskuter i klassen:
  • Hvordan tror du vilje til å konkurrere kan øke sjansen for å bli sjef?
  • I hvilke yrker tror du det å ha vilje til å konkurrere er viktig for å lykkes?
  • Tror du vilje til å konkurrere kan forklare hvorfor ledere oftere er menn?

En annen måte å bli sjef på er å starte sin egen bedrift. Da er det oftest den som grunnlegger bedriften, ofte kalt "gründeren", som leder bedriften. I land som Norge blir over to tredeler av bedrifter grunnlagt av menn. 

 • Diskuter i klassen:
  • Hvordan tror du vilje til å konkurrere og det å tørre å ta risiko er viktig for å lykkes med å starte egen bedrift?
  • Tror du guttene er lært opp i større grad til å konkurrere og ta risiko, eller tror du det er medfødt?

Kvinner ofrer karrieren for barna

En tredje teori går ut på at kvinner kan ha større tendens til å ønske å bruke mer tid med barna sine når de er i småbarnsfasen, som oftest rundt 30 år. Det er også ved denne alderen en typisk karriere gjerne skyter fart. Så dersom kvinner er mindre ivrig på å jobbe sene kvelder blir det flere menn igjen til å ta over lederjobbene.

Diskuter i klassen:

 • Tror dere teorien stemmer? Hvorfor/hvorfor ikke?

Menn lager glasstak for kvinner

En fjerde teori sier at mange menn har en nedlatende holdning til kvinner, og synes kvinner ikke duger. Ifølge de som støtter denne teorien oppstår det da glasstak for kvinnene, som følge av menns holdninger.

Diskuter i klassen:

 • Tror dere teorien stemmer? Hvorfor/hvorfor ikke?

OPPGAVER:

Se på fordelingene av kjønn og lønn i yrket leder.
Trykk her for lenke

Oppgave 1: 
Hvor er det størst forskjell i antall menn og kvinner som er arbeidstakere?

Oppgave 2:
a) Hvor mye mer tjener mannlige finans- og økonomisjefer i privat sektor enn kvinner?
b) Er det bedre eller verre i kommunal og statlig sektor enn i privat sektor?

Oppgave 3:
Hvilken yrkesgruppe har størst forskjeller i lønn for menn og kvinner?

Diskuter i klassen:

 • Hva synes dere om forskjellene?
Les mer

Oppgaver

Oppgave

Ditt drømmeyrke

Velg ditt drømmeyrke. Finn ut hvor mye utdanning du må ha, og hvor mye du tjener i yrket.
Oppgave

Hvorfor er arbeidslivet så kjønnsdelt?

En vanlig forklaring er at gutter og jenter interesserer seg for forskjellige ting.
Oppgave

Kjønn og arbeidsliv

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt svært kjønnsdelt. Hvorfor er det sånn?
Oppgave

Likestilling og yrkesvalg

Filmer og oppgaver til kjønn og yrkesvalg.
Oppgave

Quiz: Likestilling og arbeidsliv

Hva vet du om likestilling i det norske arbeidslivet?
Oppgave

Statistikk: Kjønnsfordeling i yrker

Oppgaver til statistikken som viser kjønnsfordelingen i ulike yrker.
Oppgave

Utdanningsvalg og kjønn

Del 5 av "Passer realfag for meg?"
Oppgave

Velger du tradisjonelt?

Bruk likestillingsstatistikk til å se om du velger tradisjonelt.
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg. "