Artikkel:

Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning kalles også fagskole. Her kan du lese mer om hvilke muligheter du har. 

Som du kanskje vet får du yrkeskompetanse når du har fullført yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående. Dersom du ønsker å studere videre etter dette, kan du begynne på det som kalles for fagskole.

 

Hva er fagskole?

Fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning tar alt fra et halvt til to år. 

Dersom du har en jobb og ønsker å videreutdanne deg, er det vanlig at jobben din legger til rette for at du skal kunne ta fagskoleutdanning. Rundt 48 % av fagskoleutdanningene gis på heltid og 52 % på deltid.

Se oversikt over hva du kan studere på fagskole
 

Opptakskrav

For å komme inn på fagskole må du enten ha 

 

Videreutdanning etter fagskole

En del fagskoler samarbeider med norske høgskoler. Det betyr at dersom du begynner på en fagskoleutdanning, kan du etter hvert ta en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad.

Les mer om fagskole.

 

Hvilke fagfelt?

Det er flest fagskoler innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag, der tre av fire fagskoler tilbyr utdanninger innenfor disse fagfeltene. Videre er det relativt mange fagskoler som tilbyr utdanninger innenfor humanistiske og estetiske fag og samferdsels- og sikkerhetsfag. Et fåtall fagskoler tilbyr utdanninger i mediefag og primærnæringsfag.

Mesterutdanning: 

På noen fagskoleutdanninger kan du søke om  mesterbrev. Det kan passe for deg som ønsker å starte og lede en bedrift. Les mer om mesterutdanningen her. 

Tips: 

Det er viktig å sjekke at utdanningen og skolen du velger er godkjent. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) bestemmer hvilke utdanningsinstitusjoner som får lov til å kalle seg fagskole eller fagskoleutdanning.