Bilete

Liste med lenker til alle oppgavene om utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det nye løpet kan du se her.

Videregående opplæring bygger på grunnskole og kvalifiserer deg til arbeidsliv eller videre studier. Du kan velge blant studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram.

Studieforberedende utdanningsprogram:

Gir grunnlag for å studere på universitet og høgskole. Tar normalt tre år, og har hovedvekt på teoretisk kunnskap.

Yrkesfaglige utdanningsprogram:

Gir kompetanse til å gå ut i yrkeslivet. Tar normalt tre til fem år. Du kan ta fag- eller svennebrev, eller oppnå yrkeskompetanse.

Oppgaver

Oppgave

Bygg- og anleggsteknikk

Lær om utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk.
Oppgave

Elektrofag

Lær om utdanningsprogrammet elektrofag.
Oppgave

Helse- og oppvekstfag

Lær om det yrkesfaglige utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag.
Oppgave

Idrettsfag

Lær om utdanningsprogrammet idrettsfag - studieforberedende.
Oppgave

Kunst, design og arkitektur

Lær om det studieforberedende utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur.
Oppgave

Medier og kommunikasjon

Lær om utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon - studieforberedende.
Oppgave

Musikk, dans og drama

Lær om utdanningsprogrammet musikk, dans og drama - studieforberedende.
Oppgave

Naturbruk

Lær om det yrkesfaglige utdanningsprogrammet naturbruk.
Oppgave

Restaurant- og matfag

Lær om det yrkesfaglige utdanningsprogrammet restaurant- og matfag.
Oppgave

Salg, service og reiseliv

Lær om det yrkesfaglige utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv.
Oppgave

Studiespesialisering

Lær om studieforberedende utdanningsprogram på videregående.
Oppgave

Teknikk og industriell produksjon

Lær om utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon på videregående.
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg. "