Artikkel:

Alle utdanningsprogrammene

Liste med lenker til alle oppgavene om utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det nye løpet kan du se her.

Videregående opplæring bygger på grunnskole og kvalifiserer deg til arbeidsliv eller videre studier. Du kan velge blant studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram.

Studieforberedende utdanningsprogram:

Gir grunnlag for å studere på universitet og høgskole. Tar normalt tre år, og har hovedvekt på teoretisk kunnskap.

Yrkesfaglige utdanningsprogram:

Gir kompetanse til å gå ut i yrkeslivet. Tar normalt tre til fem år. Du kan ta fag- eller svennebrev, eller oppnå yrkeskompetanse.

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg."