Oppgave

Google deg selv

Google deg selv og se hva du finner. Ha rollespill i klasserommet hvor dere undersøker funnene nærmere.
Oppgave

Min søknad til videregående opplæring

Hvis du skulle ha sendt søknad til videregående opplæring nå, hvilke utdanningsprogram ville du ha valgt?
Oppgave

Utdanningstesten

Del 2 av "Passer realfag for meg?"
Artikkel

Hva er realfag?

Del 1 av "Passer realfag for meg?"

Oppgave

Besøk av en rollemodell

Del 3 av "Passer realfag for meg?"
Artikkel

Hva skal du bli?

Her får du noen tips om hva du bør tenke over når du skal velge utdanning og yrke.