Oppgave

Meg og yrket mitt

Hva passer deg best? Yrkesfaglig utdanningsprogram eller studieforberedende utdanningsprogram?
Oppgave

Min søknad til videregående opplæring

Hvis du skulle ha sendt søknad til videregående opplæring nå, hvilke utdanningsprogram ville du ha valgt?
Oppgave

Intervju med en arbeidstaker

Velg tre yrker og intervju én person som jobber med noe du kan tenke deg å bli.
Oppgave

Egne valg - hva velger du?

Reflekter over dine egenskaper og interesser. Hva skal du bli?