Artikkel

Viktige begreper i videregående opplæring

Du vil bli introdusert for mange nye ord i videregående opplæring. Her er en oversikt.

Artikkel

Hvor viktig er karakterene dine på videregående?

Karakterene dine kan avgjøre om du kommer inn på det ønskede studiet på universitet eller høgskole.

Artikkel

Realfag

Realfag er en fellesbetegnelse for naturvitenskap og matematikk.

Artikkel

Alle utdanningsprogrammene

Liste med lenker til alle oppgavene om utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

Artikkel

Videregående opplæring

Hva kan du velge mellom når du begynner på videregående? Her får du en oversikt.

Artikkel

Slik søker du på videregående skoler

Søknadsfristen er vanligvis 1. mars, men noen må søke innen 1. februar. Start i god tid med å finne ut hva som gjelder for deg.