Artikkel

Viktige begreper i videregående opplæring

Du vil bli introdusert for mange nye ord i videregående opplæring. Her er en oversikt.

Artikkel

Akademiske grader i høyere utdanning

Bør jeg ta en bachelorgrad eller en mastergrad? Hvilke andre grader kan jeg velge mellom?

Artikkel

Hvor viktig er karakterene dine på videregående?

Karakterene dine kan avgjøre om du kommer inn på det ønskede studiet på universitet eller høgskole.

Artikkel

Utforsk utdanningsprogrammene

Du er snart ferdig på ungdomsskolen. Hvilket utdanningsprogram vil du velge på videregående?

Artikkel

Videregående opplæring

Hva kan du velge mellom når du begynner på videregående? Her får du en oversikt.

Artikkel

Universitet og høgskole

Hvordan kommer du inn på universitet og høgskole, og hvilke valgmuligheter har du? 

Artikkel

Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning. Her kan du lese mer om hvilke muligheter du har. 

Artikkel

Andre veier til høyere utdanning

Hvis du vil studere på universitet eller høgskole må du ha studiekompetanse. Det er mange veier til å få studiekompetanse. 

Artikkel

Folkehøgskole

Hva kan du lære på en folkehøgskole?