Artikkel

Stillingsutlysning Burger Queen

Vi søker en energisk medarbeider til vårt utsalgssted i Storgata.

Artikkel

CV - eksempel og mal

Skriv din egen CV ut i fra malen, og bruk eksempelet som inspirasjon.

Artikkel

Viktige begreper i videregående opplæring

Du vil bli introdusert for mange nye ord i videregående opplæring. Her er en oversikt.

Artikkel

Akademiske grader i høyere utdanning

Bør jeg ta en bachelorgrad eller en mastergrad? Hvilke andre grader kan jeg velge mellom?

Artikkel

Hvor viktig er karakterene dine på videregående?

Karakterene dine kan avgjøre om du kommer inn på det ønskede studiet på universitet eller høgskole.

Artikkel

Likestillingsparadokset

Blir arbeidslivet mer likestilt etter hvert?

Artikkel

Realfag

Realfag er en fellesbetegnelse for naturvitenskap og matematikk.

Artikkel

Sjefer og kjønn

Flere menn enn kvinner er sjefer. I denne artikkelen kan du lese flere teorier som prøver å forklare hvorfor det er slik.

Artikkel

Hva er realfag?

Del 1 av "Passer realfag for meg?"

Artikkel

Hvordan slette et treff fra en søkemotor?

Her forklarer vi hvordan du kan få vekk treff fra en søkemotor.

Artikkel

Digital deltakelse vs. digital kompetanse

Å kunne laste ned en app og å kunne skru på en datamaskin viser digital deltakelse. Men er du digitalt kompetent?

Artikkel

Bygge karriere med sosiale medier

Lær hvordan du kan bruke sosiale medier for å søke jobb eller bygge karriere.

Artikkel

Alle utdanningsprogrammene

Liste med lenker til alle oppgavene om utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

Artikkel

Digitale karriereferdigheter

Lær hva du bør kunne for å lykkes med å bygge din karriere på nett.

Artikkel

Videregående opplæring

Hva kan du velge mellom når du begynner på videregående? Her får du en oversikt.

Artikkel

Hva skal du bli?

Her får du noen tips om hva du bør tenke over når du skal velge utdanning og yrke.

Artikkel

Kjønnsdelt arbeidsmarked

De nordiske landene er blant verdens aller mest likestilte land. Men i valg av utdanning og yrke er det svært store forskjeller mellom kvinner og menn.

Artikkel

Universitet og høgskole

Hvordan kommer du inn på universitet og høgskole, og hvilke valgmuligheter har du? 

Artikkel

Slik skriver du CV

En god CV er nøkkelen for å bli innkalt til intervju. Her er tips til hvordan du skriver CV.

Artikkel

Slik skriver du jobbsøknad

Det er mye som er viktig å ha med når du skal skrive en jobbsøknad.

Artikkel

Slik får du jobb

Hva er egentlig en CV, og hvordan skriver du en god søknad? Her finner du tipsene du trenger til å få jobben du vil ha.

Artikkel

Ny i jobb

Skal du starte i din første jobb? Dette er en guide til dine rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Artikkel

Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning. Her kan du lese mer om hvilke muligheter du har. 

Artikkel

Entreprenørskap og gründervirksomhet

Her får du forklaring på hva ordene gründer og entreprenør betyr, og hva som kreves for å bli det.

Artikkel

Jobbintervju - slik får du jobben

Få tips til hvordan du forbereder deg til et jobbintervju, og les hvilke spørsmål som er vanlige å stille på et intervju. 

Artikkel

Hva betyr livslang læring?

Livslang læring vil si at du aldri blir ferdig utlært, selv når du er ferdig med utdanningen din.

Artikkel

Ditt valg - nå og i framtiden

Valgene du tar nå vil påvirke framtiden din. Men du vil også kunne ta nye valg senere.

Artikkel

Andre veier til høyere utdanning

Hvis du vil studere på universitet eller høgskole må du ha studiekompetanse. Det er mange veier til å få studiekompetanse. 

Artikkel

Folkehøgskole

Hva kan du lære på en folkehøgskole?

Artikkel

Slik søker du på videregående skoler

Søknadsfristen er vanligvis 1. mars, men noen må søke innen 1. februar. Start i god tid med å finne ut hva som gjelder for deg.

Artikkel

Hvorfor jobbe?

Det er omtrent 50 prosent sannsynlighet for at du aldri kommer tilbake til arbeidslivet dersom du har vært borte fra jobben i et halvt år, ifølge Nav.