Artikkel:

Fagskole

20 gonger så mange elevar tar utdanning på universitet eller høgskole enn på fagskole. Her kan du lese om kva fagskole er, og kva du kan få ut av det.

Som du kanskje veit får du yrkeskompetanse når du har fullført eit yrkesfagleg utdanningsprogram på vidaregåande. Dersom du ønsker å studere vidare etter dette, kan du begynne på det som kallast for fagskole.

 

Kva er fagskole?

Fagskoleutdanning er ei yrkesretta utdanning som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse. Fagskoleutdanning tar alt frå eit halvt til to år. 

Dersom du har ein jobb og ønsker å vidareutdanne deg, er det vanleg at jobben din legg til rette for at du skal kunne ta fagskoleutdanning. Rundt 48 % av fagskoleutdanningane givast på heiltid og 52 % på deltid.

Sjå oversikt over kva du kan studere på fagskole
 

Opptakskrav

For å komme inn på fagskole må du enten ha 

 

Vidareutdanning etter fagskole

Ein del fagskolar samarbeider med norske høgskolar. Det betyr at dersom du begynner på ei  fagskoleutdanning, kan du etter kvart ta ein bachelorgrad og eventuelt ein mastergrad.

Les meir om fagskole.

 

Kva for fagfelt?

Det er flest fagskolar innanfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag, der tre av fire fagskolar tilbyr utdanningar innanfor desse felta. Vidare er det relativt mange fagskolar som tilbyr utdanningar innanfor humanistiske og estetiske fag og samferdsels- og sikkerheitsfag. Eit fåtal fagskolar tilbyr utdanningar i mediefag og primærnæringsfag.

 

Mesterutdanning: 

På nokon fagskoleutdanningar kan du søke om  meisterbrev. Det kan passe for deg som ønsker å starte og lede ei bedrift. Les meir om meisterutdanninga her. 

Tips: 

Det er viktig å sjekke at utdanninga og skolen du veljar er godkjent. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) bestemmer kva utdanningsinstitusjonar som får lov til å kalle seg fagskole eller fagskoleutdanning.

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg."