Artikkel:

CV – eksempel og mal

ikt-servicemedarbeider.jpg

Ung IKT-servicemedarbeider jobber på PC.

Skriv din egen CV ut ifrå malen, og bruk eksempelet som inspirasjon.

Under er ein CV-mal og eit CV-eksempel. Trykk på dei slik at de vert lasta ned til PC-en din. Nå kan du skrive CV-en din. Slett og legg til rader og tekst ved å trykke (copy+paste) slik at CV-en blir akkurat slik du vil ha den.

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg."