Siden er under arbeid i forbindelse med Fagfornyelsen. Oppgavene og artiklene vil være oppdatert til skolestart høsten 2020.

Faget utdanningsval

Her finn du artiklar og oppgåver til faget utdanningsval, fordelt på kompetansemåla i faget.

Kompetansemål