× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på språket du har valt.

Oppgave:

Hva er økonomisk sosialhjelp?